i Gressplen, Hagetips, Sommer, Vår

01. Grunnplanere, eventuelt drenere.

02. Fylle på med matjord (ca. 10 – 15 cm). Helst sandholdig jord.

 

Er det jord fra før, starter du herfra:

03. Frese – Grovplanere.

04. Kalke 25 – 40 kg pr 100m2.

05. Rake

06. Valse (fylles full med vann) – til gratis utlån hos EK- Plantesalg.

07. Gjødsle 6 – 8 kg pr 100m2 (Blåkorn, Helårsgjødsel, osv)

08. Rake SÅ SLETT som mulig.

09. Så ca 2 kg pr 100m2.

10. Rake ned frø. Rake lett over, gjerne begge veier.

11. Valse.

12. Slå første gang når gresset er 4- 6 cm høyt.

NB!

Start vanning umiddelbart etter såing. Hver dag ca. 1 time hvis det er sol og tørt.

Lykke til!

Ny plen!

Nylige innlegg

Skriv en kommentar

Pavilliong, orangeri og drivhus finner du hos oss!