Hos EK- Plantesalg får du matjord, dekkbark og singel til hagen.
- Gratis opplessing.

Bark

Dekkbark – Furu kr. 650,- kubikk

Pyntebark furu kr. 650,- kubikk

Barkduk 1 x 15m  kr. 129,-

Du kan ha barkduk under for at gress ikke skal vokse gjennom barken. Bark legges i en tykkelse på 5cm – 8cm.

Matjord

Plenjord kr. 650,- m3

Soldet matjord, ugjødslet.

Les mer om hvordan du planter ny plen her »

Singel

Natursingel – Kulestein

Forskjellige størrelser kr. 1 200,- m3

Pr. 10l. bøtte: 40,-

Armert markduk kr. 28,-

Vi anbefaler å legge armert markduk under all type stein til dekor.

EK- Plantesalg har speisaltilbud på hele ruller. 

– Gratis opplessing.